Właściciele, Zarząd i Rada Nadzorcza

Właściciele, Zarząd i Rada Nadzorcza

AKR S.A. – akcjonariat
  • Agencja Rozwoju Przemysłu – 4 859 950
  • Skarb Państwa – 1 109 373
  • Prywatni akcjonariusze – 34 129
Zarząd AKR S.A.
  • Prezes Zarządu Katarzyna Duszyńska.
Skład Rady Nadzorczej AKR S.A.
  • Agnieszka Kuźma
  • Włodzimierz Paterka
  • Marzena Szemiot
Kapitał zakładowy
  • Kapitał zakładowy 60.034.520 PLN